title
title
title
title
title
title
התרמת דם


בהתרמת דם באיילת השחר  25/7/2021

תרמנו כולנו - 32 מנות דם 

כל הכבוד !!!

מסרה - ארלט