title
title
title
title
title
title
על סנדלים וסנדלרים בתרבות הישראלית
בנים מספרים על אבותיהם, הסנדלרים ההיסטוריים, בסנדלרייה באיילת השחר.