title
title
title
title
title
title
נטיעת אבוקדו באיילת / אוגוסט 2021
אוגוסט 2021. ענף האבוקדו מתרחב עם עוד נטיעה חדשה של כ-70 דונם, בשלוש חלקות שונות.
הנטיעה מתבצעת במהירות, היות ו"שנת שמיטה" עומדת בפתח.
צילום: זהר בר-נץ