title
title
title
title
title
title
תוצאות הבחירות באיילת
תוצאות הבחירות לכנסת ה-20 
באיילת השחר (כולל אתר קליטה)

נספרו 2 קלפיות מתוך 2 (100.00%)
שיעור ההצבעה 72.87% (בסוגריים: נתוני בחירות 2013)
 
מפלגה                 קולות                     אחוז
 המחנה הציוני     (319) 345            (53.52%)    47.39%
 הליכוד             (72) 157              (12.08%)   21.57%
 מרצ                (49) 57                (8.22%)     7.83%
 יש עתיד            (71) 52               (11.91%)  7.14%
 כולנו                        44                              6.04%
 הבית היהודי        (14) 16             (2.35%)    2.20%
 עלה ירוק            (4) 15               (0%)         2.06%
 ישראל ביתנו       (0) 12               (0%)         1.65%
 יהדות התורה        (1) 4                (0%)         0.55%
 דמוקראטורה               3                                0.41%
 אור                    (4) 2               (0%)         0.27%
 הירוקים              (3) 2               (0%)         0.27%
 ובזכותן                    2                                0.27%
 ש"ס                  (4) 2                (0%)        0.27%
 הפיראטים           (1) 2                (0%)         0.27%
 הרשימה הערבית        1                                 0.14%
 שכירות בכבוד           1                                0.14%
 הרשימה המשותפת(2) 1              (0%)          0.14%