title
title
title
title
title
title
סיפורי חברים - אלקנה
קדימה איילתים 4

"אלקנה החוט המקשר"
סיפורי הראשונים באיילת-השחר