title
title
title
title
title
title
המשימה ה-13 של קבוצת אלון


קדימה איילתים 5


פעילות קבוצת נוער באיילת השחר שהתבצעה במסגרת שנת בר המצווה

הפילות שימשה כבסיס למודל פעילות, בו משולבים היכרות עם מורשת העבר המשפחתית והקשר אל הבית והסביבה .

פעילות זו הופקה עם ועל ידי הורי בני הנוער ומביאה לידי ביטוי מסורת שנים,
 שהתפתחה באיילת-השחר והסביבה,  לציון שנת בר-המצווה.