title
title
title
title
title
title
כך הוקמה איילת-השחר - ההתחלה
כך הוקמה איילת-השחר – ההתחלות
קדימה איילתים 6
סרט נוסף במסגרת פעילות מורשת פעילה וארכיון איילת השחר,
שעוסק ברקע להקמת הישוב.
הסרט הוכן על בסיס שיחה עם מוקי צור היסטוריון ומחנך.
הפקה ועריכה - אמנון דותן (למטרות לימוד והנצחה)