title
title
title
title
title
title
קלפי - חמישי שישי
ק ל פ י  - אגש"ח
ביום חמישי – 07.06.2018 כ"ד בסיוון תשע"ח בין השעות – 11:00-20:00 
וביום שישי – 08.6.2018 כ"ה בסיוון תשע"ח בין השעות - 17:00- 8:00
יתקיים קלפי במועדון

שינוי תקנון איילת השחר. 
לשינוי התקנון נדרש רוב של שלושה רבעים מכלל המצביעים בעד ונגד 
ובלבד שמספר המצביעים והתומכים בתיקון לא יפחת משני שלישים מכלל חברי הקיבוץ. 

בחירת המועמדת לניהול הקהילה – דנה יוסף. 
המועמדת תיבחר אם מספר המצביעים בעד עולה על מספר המצביעים נגד. 
הרוב הדרוש 1+50% מכלל המצביעים.

בחירת מנהלת משאבי אנוש מבין המועמדות: סיון שושני וגלי רביד. 
תבחר המועמדת שצברה את מירב הקולות 
ובלבד שצברה מעל שליש (1/3) מקולות המצביעים. 


בואו להצביע ולהשפיע!

צוות הקלפי, דנית קמעו - מנהלת קהילה