title
title
title
title
title
title
סדר פסח 1992
תיעוד של סדר פסח משנת 1992.
הסדר נערך בבית העם. חרות לפיד ז"ל היה אב הסדר.
צילם: בוריס קלטניך