title
title
title
title
title
title
זיכרונות מלילות סדר שונים
פנים כל-כך איילתיות, שירים, ביצועים צרובים בהיסטוריה המקומית...
כל אלה, כאן, בסרטון שערך אמנון בהרבה אהבה למקום.
אוסף זיכרונות מסדר הפסח באיילת השחר לאורך השנים.
צילומים של זאב אשנר ואמנון דותן.
עריכה והפקת הסרטון:  אמנון דותן
במסגרת פעילות ארכיון ומורשת לשנת ה-100 של איילת-השחר.