title
title
title
title
title
title
קטע מתוך הסרט "חפשים"
סצנה נוספת מתוך סרטו של ישקה אורןעל אלה המחפשים דרכם בנתיבי החיים.