title
title
title
title
title
title
קדימה איילתים - זיכרונות יהושע פבזנר
יהושע פבזנר מספר על חלקו בהקמת איילת-השחר לפני 100 שנים.
זהו ספור נוסף מתוך אוסף סיפורי ראשונים
שליקט וערך אמנון דותן במסגרת פעילות מורשת וארכיון איילת-השחר /  2014-2015