title
title
title
title
title
title
רישום עבודה 1986
רישום עבודה אוקטובר - דצמבר 1986

לפני הצגה סופית ומעודכנת של רישום העבודה
שנמצא במועדון לחבר -

מי שיש לו הערות, הארות והשגות, 
יפנה למתי חרוזי בכתב יד,
או באמצעות הדואר האלקטרוני
עד סוף מאי 2015.

בברכה, מתי