title
title
title
title
title
title
התיישבות קיבוצית בגליל
נושא מרכז - מבוא הגליל.
550 חלוצים תוססים ציינו 100 שנות התיישבות קיבוצית בגליל:
סיקלו אבנים, התאמנו באימוני שדה, בנו אוהלים, כיבסו בידיים בגיגיות ענק, ייבשו ביצות, מילאו שקים לביצורים - ולבסוף פצחו בשירה ובהורה סוערת !!