title
title
title
title
title
title
על ליל הסדר באיילת-השחר
  
ליל הסדר באיילת, כפי שזוכרת ומהרהרת אודותיו נילי - בכתבה שפורסמה בעיתון "הארץ" ב-2006

לפני שנות אלף, בקיבוץ
ואז בא הערב הגדול. בית העם באיילת השחר היה, כמו תמיד, מלא מפה לפה
 וכולם עצרו את נשימתם כשהקול הרפה והרועד שלי הידהד במיקרופון. 

נילי לנדסמן על לילות הסדר בקיבוץ, שכמו יציאת מצרים נראים עכשיו זיכרון רחוק.