title
title
title
title
title
title
טקס החרת'ים באיילת-השחר
ברלה צפרוני מעניק תעודת הוקרה לעמוס, נינו של חיים מרגליות קלוורסקי, 
שהיה פקיד יק"א בגליל העליון ואפשר לשישה המתיישבים הראשונים, אנשי העליה השנייה לעבד את אדמות ניג'מת אל סובח  היא איילת השחר. - 
האדמות היו שייכות לאיכרי ראש פינה. 
קלוורסקי איפשר לקומונת הפועלים להתיישב בניג'מת אל סובח בניגוד לדעת הנהלת יק"א שלא האמינה בהתארגנות מהסוג הזה. 
התעודה  מוענקת בטקס מחווה לחרת'ים - ראשוני אילת השחר. ראש השנה תשע"ה, ספטמבר 2014