title
title
title
title
title
title

נחשון (5) 1934

שורה 1. מיקי וייסר, נועם משלי, עוזי דיסלר, אדם, חוה אנגל, יאיר כהן, חרות לפיד
שורה 2. יגאל לנדסמן,  ברל'ה רמיגולסקי, נמה כנעני, יהודית שטרן, זיוה שפיגל
שורה 3. דן ליימן, גדעון אברהמי, אסתרק'ה סנדישב, חסיה לנדסמןקבוצת נחשון
מחזור 5 - ילידי 1934

עוזי דיסלר ז"ל
יגאל לנדסמן ז"ל
נועם משלי
חסיה לנדסמן חורש ז"ל
חרות סנדישב לפיד ז"ל
אהרון חונוביץ ז"ל
יצחק גרודקה גופר ז"ל
אסתרק'ה סנדישב ז"ל
יעקב בוקשטלסקי ז"ל
נמה כנעני - סלע
ברל'ה רמיגולסקי ז"ל
זיוה שפיגל לוטם
יאיר כהן
גדעון אברהמי ז"ל
דב - דובל'ה זגר
חוהל'ה אנגל
איבי באלי
גדעון ברזילי
הרצל חזון
ורדה מועלם
כרמלה ריבר
יהודית שטרן


אין תוצאות
לדף המחזורים >>