title
title
title
title
title
title
הישרדות
סיפורו של עמוס צפרוני, מעלה זיכרונות מימים עברו בקיבוץ -
החקלאות, התנאים, הענפים וכד'.
הסיפור נמצא ב"סיפורי קיבוצים" באתר הקיבוצים.