title
title
title
title
title
title
"פלאחים" ואחריות!

מהווי הבנים הראשונים בקיבוץ.
אורחות חיים, העבודה בחקלאות, חברת הילדים ותעלולים...
הסיפור לקוח מתוך "סיפורי קיבוצים" באתר הקיבוצים