מעוף פלוס

הרשמה לבלתי פורמלי שנת תשפ"ג

מועד התחלה: יום שלישי , 13/06/2023 , 09:00
מועד סיום: יום ראשון , 31/12/2023 , 00:00
מקום האירוע:
להורים שלום,
החתימה על החוזה לשנת הלימודים תשפ"ג תעשה השנה באופן מקוון :)


אתם מתבקשים לקרוא בעיון את ההסכם המצורף על 4 נספחיו, ולמלא את כל השדות המופיעים מטה עד לתאריך: 1/11/2022 (גללו מטה לכפתור 'הרשמה' שצבעו ירוק)

שימו לב:
  • כל טופס מתייחס לילד אחד בלבד
    אם ברצונכם לרשום למערכת יותר מילד אחד, עליכם למלא את החוזה עבור כל אחד מהילדים בנפרד.
  •      אפשר לפנות בכל עניין לרינת 052-3770605 או לצוות המרכז


בהצלחה ושתהיה לכולנו שנה נעימה

date=1%2F11%2F2023&type=hide&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D&f5=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f6=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%94%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f7=type%3CD%3Eselect%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%E2%80%93%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%90'%2C%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%E2%80%93%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA%20%D7%91'%20%D7%A2%D7%93%20%D7%93'%2C%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%94%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%20%E2%80%93%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA%20%D7%94'%E2%80%93%D7%95'%2C%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%E2%80%93%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA%20%D7%96'%E2%80%93%D7%98'%2C%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%AA%20%E2%80%93%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA%20%D7%99'%E2%80%93%D7%99%22%D7%91%3CD%3Edefault%3CD%3E1&f8=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%9C%D7%90%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f9=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%9E%D7%9C%D7%90%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%90%D7%9D%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f10=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%94%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%90%D7%9D%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f11=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%9E%D7%9C%D7%90%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%90%D7%91&f13=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%90%D7%91&f14=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f15=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA%20%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%94&f16=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9C%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f17=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9C%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%94&f18=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%90%D7%9D%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f19=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%90%D7%91&f20=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA&f21=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%91%D7%90%D7%99%D7%9F%20%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%92%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%A9%20%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%A8%20%D7%9C-(%D7%A9%D7%9D%2C%20%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%94%20%D7%95%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F)%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f22=type%3CD%3Eradio%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA%D7%99%20%D7%95%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%AA%D7%99%20%D7%90%D7%AA%20%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%A3%2010%20%D7%91%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94%20%E2%80%93%20%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%2C%D7%9C%D7%90%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%3CD%3Edefault%3CD%3E1&f23=type%3CD%3Eradio%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%9D%20%D7%90%D7%AA%20%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D%20%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%20%D7%91%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%20%D7%93'%20%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94%20%D7%96%D7%94%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%2C%D7%9C%D7%90%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%3CD%3Edefault%3CD%3E1&f24=type%3CD%3Eradio%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA%D7%99%20%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%20%D7%91%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94%20%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%A3%20%D7%A2%D7%9C%204%20%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%D7%99%D7%95%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%2C%D7%9C%D7%90%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%2C%3CD%3Edefault%3CD%3E1&f25=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA