title
title
title
title
title
title
חג החקלאות - המירוץ למאה - יום איילת
עם כל השמות ביחד - החוויה גדלה והתעצמה!

תודה ע נ ק י ת לכל הצוות שעמל וטרח 
ולכולנו הותיר "טעם איילתי" מתוק, מתוק!!!

היה נפלא!!! מ ה מ ם ! ! ! עליז ושמח....
יצאנו למירוץ עליזים ומאותגרים!!!

פרטים, רשמים וחוויות - בהמשך...