title
title
title
title
title
title
דור הממשיכים באיילת נזכר בימי מלחמת השיחרור באיילת השחר פרק א' (לקראת הכרזת המדינה)
פרק ראשון מתוך סידרה מתוכננת בת שלושה פרקים העוסק בסיפור תקופת מלחמת השחרור והשנים הראשונות של המדינה 
כפי שהן זכורות לבני הדור השני של מקימי איילת השחר.
סרט זה הופק כחלק מפעילות מורשת וארכיון איילת-השחר. 
כמפעל הנצחה לדור הורינו ומקימי הקיבוץ.