title
title
title
title
title
title
מאה שנות חקלאות - התערוכה

התערוכה של ענפי החקלאות שהוצגה ב"יום איילת"  26/6/2015
ענפים שהיו בעבר וענפים הקיימים היום.
כל זאת במסגרת שנת המאה לאיילת השחר

יוזמה וביצוע - אברהם הרדוף
תכנים וחמרים ארכיונים - דנה מורן רביד, יורם דורה, נועה הרמן, 
עוזי ואסתר דיסלר, איתן סער, איריס אורן נעמני, דב צפרוני, ישי אלף,
אברהמי לנדסמן, זהר בר-נץ, אלי אברהמי, יואב חורין
עיצוב: סטודיו מיכל וגלה