title
title
title
title
title
title
חזרות הריקודים עוברות לבית העם
שימו לב !!!!!

החזרות לריקודים עוברות לבית העם

יום חמישי 27.8.15

מה עושות האיילות בשעה 17:00
צינורות בשעה 18:00
עגלות בשעה 18:30
שרהל'ה בשעה 19:00
להתראות