title
title
title
title
title
title
החברים של יוסף

שיר לכבוד מאה שנה שלאיילת השחר. 
ביצוע ראשון בטקס החרת'ים - לזכר ששת אנשי העלייה השנייה, שהקימו את אילת-השחר כקומונה של חרת'ים - 
אריסים שעיבדו קרקעות שהיו שייכות לאיכרי ראש פינה, תמורת חמישית מהיבול.
עם יוסף מבצעים את השיר מיכל תירוש ורז אזולאי