title
title
title
title
title
title
מציירים על הבית השמיני
"פעילות ציירים"

בשבת 5.9.15 משעה 9:00 עד 13:00 
אנחנו נצייר על הבית השמיני 
מול גנון עופרים בכביש הפרסה 
בהנחיית סאלי נווה. 
 
כולם מוזמנים , גדולים, וקטנים, 
בוגרים ובינוניים, מבוגרים וצעירים.

                     להתראות בשבת, צוות המאה