title
title
title
title
title
title
המפקדה שעל העץ
סיפר אברהמי לנדסמן סבא של שושן

כשהיינו ילדים בכיתה ג', אהבנו לטפס על עצים. העצים היו גבוהים, ואנחנו עברנו מעץ לעץ כמו קופים. על עץ ברוש אחד, בנינו מקרשים מפקדה. 
אחר כך החלטנו שאם יש לנו מפקדה, צריך שתהייה לנו שם גם צידה. 
העונה הייתה סוף החורף, ובפרדס שהיה אז בתוך המשק, נשארו אשכוליות על צמרות העצים. 
אנחנו טיפסנו גבוה גבוה, נשרטנו ונפצענו מהקוצים של העץ, אבל הצלחנו לקטוף אשכוליות. 
עכשיו הייתה בעיה חדשה. איך נעלה את האשכוליות למעלה למפקדה שעל הברוש? 
לקחנו המון חבלים וקשרנו אותם לשק, שבתוכו היו כל האשכוליות. תלינו את החבל על ענף גבוה ומשכנו את השק. 
אבל השק נקרע, וכל האשכוליות התפזרו. בסוף החלטנו לטפס ולהעלות בידיים את כל האשכוליות שנשארו. 
כשהצלחנו, עשינו במפקדה חגיגה גדולה.