title
title
title
title
title
title
סיכום העונה בגידולי שדה

עדי רימון מסכם את העונה בגידולי שדה (הגד"ש)
בשנה האחרונה עיבדנו 2400 דונם. רובם של השטחים מסביב ובקרבת הקיבוץ, פרט לשטח של 160 דונם בחלקת "פרדס חורי" שליד גשר הפקק, בה חזרנו לגדל כותנה.
השנה הצטיינה במגוון גדול של גידולים, שהתחלקו באופן זה:
עגבניות – 280 ד'
תפוחי אדמה – 90 ד'
בצל – 90 ד'
גזר – 90 ד'
תירס – 270 ד
תירס לבהמות – 90 ד'
אבטיח לגרעינים – 300 ד'
בקייה – 200 ד'
חיטה – 1000 ד'
הגידולים, שניתן לומר כי הצליחו יותר מן האחרים בתוצאות הסופיות של העונה הם העגבניות, הגזר והבצל. היבולים היו גבוהים והמחירים סבירים, בהתאם. 
ראוי לציין, שפרט לבצל, שנשלח לשוק המקומי, כל הגידולים הינם גידולים לצרכי התעשייה.
בשנה הבאה אנו שוקלים לעבור ליותר גידולים לשיווק לשוק המקומי. בשנים האחרונות המחירים בשוק טובים וראוי לנצל זאת.
צוות הגד"ש מונה היום את: עדי רימון (מרכז), רן רימון ועדי מירובסקי.
עובדי הענף מסכמים את השנה בתחושה טובה ובצפייה להצלחה גם בשנה הבאה.