מעוף פלוס

מכירת חצר בביתה של אורה מרקמן

מועד התחלה: יום שבת , 01/07/2023 , 10:00
מועד סיום: יום שבת , 01/07/2023 , 17:00
מקום האירוע: בביתה של אורה מרקמן
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D