מעוף פלוס
חסר רכיב

משהו קטן וטוב
"שים לב למחשבותיך; הן הופכות למילותיך. 
שים לב למילותיך; הן הופכות למעשיך. 
שים לב ושפוט את מעשיך; מעשים הופכים להרגלים. 
הֶיֵה מודע להרגליך; הם הופכים לערכים שלך. 
הָבֵן וקבל את הערכים שלך; הם הופכים לגורלך." (מהאטמה גנדי)

חסר רכיב