מעוף פלוס

חג המשק – מכירה בבר

מועד התחלה: יום שלישי , 19/09/2023 , 12:00
מועד סיום: יום חמישי , 19/09/2024 , 12:00
מקום האירוע: בלעדי בחג המשק
date=24%2F12%2F2023&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D&f5=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f6=type%3CD%3Eradio%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94%20%E2%80%937%20%D7%A9%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D%3CD%3Eoptions%3CD%3E1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6&f7=type%3CD%3Eradio%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%94%20%E2%80%93%205%20%D7%A9%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D%3CD%3Eoptions%3CD%3E1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6&f15=type%3CD%3Eselect%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%95%D7%91%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%90%D7%94%2C%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91&f16=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91%20%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%95%D7%91&f17=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA