מעוף פלוס

אסיפה כללית, מחר, שלישי, 19:00, במועדון

מועד התחלה: יום שלישי , 07/05/2024 , 19:00
מועד סיום: יום שלישי , 07/05/2024 , 20:30
מקום האירוע: במועדון
לנוחותכם, התוכן קיים גם במסמכים מצורפים


02/05/2024

לחברים שלום,

בחודשים האחרונים נפתח מכרז לתפקיד מנכ"ל קיבוץאיילת-השחר.

הגשתי את מועמדותי לתפקיד ולצערי בשלב מוקדם מאד של התהליך החליט צוות האיתור שלא

להמשיך עימילתהליך בדיקת התאמתי לתפקיד.

לפיכך, תוך אמונה ובטחון שביכולתי לבצע את התפקיד באופן ראוי ומקצועיהחלטתי להגיש את

מועמדותי לתפקיד מנכ"לית הקיבוץבאופן עצמאי ואני מקווה לזכות באמונכם.

מעט על הרקע המקצועי שלי.

ב
10השנים האחרונות אני עושה בתפקיד מנהלת כספים בקיבוצים שונים כמו גדות, דפנה, כפר

חרוב, שער העמקים וכמובןאיילת-השחר.

באיילתהשחר עשיתי בתפקיד מנהלת הכספים שתי קדנציות ברצף.

בכל הקיבוצים בהם עבדתי ואני עדין עובדת הובלתי תהליכים משמעותיים של קידום ושיפור הקיים

ואני זוכה להערכתם שלמנהלי ושלהקולגות שלי.

בעשור האחרון באיילת-השחר הייתי חלק מהמערכת העסקית הן מתוקף תפקידי כמנהלת כספים

ומאוחר יותר כחברת הנהלה עסקית של הקיבוץ. במהלך שנות עבודתי באיילת השחר שיתפתי

פעולה עם המנכלי"ם ועם מנהלי ענפים בקיבוץ אני מכירה היטב את המערכת העסקיתוהכספיתשל

הקיבוץ ואת התהליכים העסקיים בהם עסק הקיבוץ בעשור האחרון ואת האתגרים העומדים בפנינו.

מעולם לא חיפשתי אזורי נוחות ולא נמנעתי מהתמודדות עם אתגרים חדשים גם כשהיו מלווים

בקשיים.

אני מביאה איתי לתפקיד נאמנות,יושרה,אכפתיות,רצון לקדם ולהצליח,יכולת בעבודת צוות,ניסיון

רב של עבודה במערכות קיבוציות מקצועיות.כל זאת לצד הערכה גדולה לאנשים שעובדים בקיבוץ,

הובילו ומובילים את ענפיו ועסקיו השונים.

אני מבקשת לקבל את אמונכם ומבטיחה לעשות.כמיטב יכולתי כדי לשרת אתכם ואת עסקי הקיבוץ

במסירות,מקצועיותונאמנות.

בברכה

רבקה זמיר02/05/2024

לחברים שלום,

בחודשים האחרונים נפתח מכרז לתפקיד מנכ"ל קיבוץאיילת-השחר.

הגשתי את מועמדותי לתפקיד ולצערי בשלב מוקדם מאד של התהליך החליט צוות האיתור שלא

להמשיך עימילתהליך בדיקת התאמתי לתפקיד.

לפיכך, תוך אמונה ובטחון שביכולתי לבצע את התפקיד באופן ראוי ומקצועיהחלטתי להגיש את

מועמדותי לתפקיד מנכ"לית הקיבוץבאופן עצמאי ואני מקווה לזכות באמונכם.

מעט על הרקע המקצועי שלי.

ב
10השנים האחרונות אני עושה בתפקיד מנהלת כספים בקיבוצים שונים כמו גדות, דפנה, כפר

חרוב, שער העמקים וכמובןאיילת-השחר.

באיילתהשחר עשיתי בתפקיד מנהלת הכספים שתי קדנציות ברצף.

בכל הקיבוצים בהם עבדתי ואני עדין עובדת הובלתי תהליכים משמעותיים של קידום ושיפור הקיים

ואני זוכה להערכתם שלמנהלי ושלהקולגות שלי.

בעשור האחרון באיילת-השחר הייתי חלק מהמערכת העסקית הן מתוקף תפקידי כמנהלת כספים

ומאוחר יותר כחברת הנהלה עסקית של הקיבוץ. במהלך שנות עבודתי באיילת השחר שיתפתי

פעולה עם המנכלי"ם ועם מנהלי ענפים בקיבוץ אני מכירה היטב את המערכת העסקיתוהכספיתשל

הקיבוץ ואת התהליכים העסקיים בהם עסק הקיבוץ בעשור האחרון ואת האתגרים העומדים בפנינו.

מעולם לא חיפשתי אזורי נוחות ולא נמנעתי מהתמודדות עם אתגרים חדשים גם כשהיו מלווים

בקשיים.

אני מביאה איתי לתפקיד נאמנות,יושרה,אכפתיות,רצון לקדם ולהצליח,יכולת בעבודת צוות,ניסיון

רב של עבודה במערכות קיבוציות מקצועיות.כל זאת לצד הערכה גדולה לאנשים שעובדים בקיבוץ,

הובילו ומובילים את ענפיו ועסקיו השונים.

אני מבקשת לקבל את אמונכם ומבטיחה לעשות.כמיטב יכולתי כדי לשרת אתכם ואת עסקי הקיבוץ

במסירות,מקצועיותונאמנות.

בברכה

רבקה זמיר


02/05/2024

לחברים שלום,

בחודשים האחרונים נפתח מכרז לתפקיד מנכ"ל קיבוץאיילת-השחר.

הגשתי את מועמדותי לתפקיד ולצערי בשלב מוקדם מאד של התהליך החליט צוות האיתור שלא

להמשיך עימילתהליך בדיקת התאמתי לתפקיד.

לפיכך, תוך אמונה ובטחון שביכולתי לבצע את התפקיד באופן ראוי ומקצועיהחלטתי להגיש את

מועמדותי לתפקיד מנכ"לית הקיבוץבאופן עצמאי ואני מקווה לזכות באמונכם.

מעט על הרקע המקצועי שלי.

ב
10השנים האחרונות אני עושה בתפקיד מנהלת כספים בקיבוצים שונים כמו גדות, דפנה, כפר

חרוב, שער העמקים וכמובןאיילת-השחר.

באיילתהשחר עשיתי בתפקיד מנהלת הכספים שתי קדנציות ברצף.

בכל הקיבוצים בהם עבדתי ואני עדין עובדת הובלתי תהליכים משמעותיים של קידום ושיפור הקיים

ואני זוכה להערכתם שלמנהלי ושלהקולגות שלי.

בעשור האחרון באיילת-השחר הייתי חלק מהמערכת העסקית הן מתוקף תפקידי כמנהלת כספים

ומאוחר יותר כחברת הנהלה עסקית של הקיבוץ. במהלך שנות עבודתי באיילת השחר שיתפתי

פעולה עם המנכלי"ם ועם מנהלי ענפים בקיבוץ אני מכירה היטב את המערכת העסקיתוהכספיתשל

הקיבוץ ואת התהליכים העסקיים בהם עסק הקיבוץ בעשור האחרון ואת האתגרים העומדים בפנינו.

מעולם לא חיפשתי אזורי נוחות ולא נמנעתי מהתמודדות עם אתגרים חדשים גם כשהיו מלווים

בקשיים.

אני מביאה איתי לתפקיד נאמנות,יושרה,אכפתיות,רצון לקדם ולהצליח,יכולת בעבודת צוות,ניסיון

רב של עבודה במערכות קיבוציות מקצועיות.כל זאת לצד הערכה גדולה לאנשים שעובדים בקיבוץ,

הובילו ומובילים את ענפיו ועסקיו השונים.

אני מבקשת לקבל את אמונכם ומבטיחה לעשות.כמיטב יכולתי כדי לשרת אתכם ואת עסקי הקיבוץ

במסירות,מקצועיותונאמנות.

בברכה

רבקה זמיר

date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D

מסמכים מצורפים

1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf