מעוף פלוס

הרשמה לאירועי יום העצמאות ה־76 למדינת ישראל

מועד התחלה: יום שני , 13/05/2024 , 19:50
מועד סיום: יום שני , 13/05/2024 , 23:50
מקום האירוע: בדשא המרכזי
date=20%2F05%2F2024&type=hide&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94&f5=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f6=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%203%20%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%2035%20%D7%A9%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%90%D7%93%D7%9D%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f7=type%3CD%3Eradio%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%94%D7%90%D7%9D%20%D7%90%D7%AA%D7%9D%20%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%A0%D7%95%20%D7%91%D7%93%D7%A9%D7%90%20%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%91%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA%3F%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A8%20(%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%95%20%D7%9C%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94%20%D7%94%D7%91%D7%90%D7%94)%2C%D7%9C%D7%90%20(%D7%93%D7%9C%D7%92%D7%95%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%95%D7%91)&f8=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9B%D7%93%D7%99%20%D7%A9%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A%20%D7%9C%D7%9B%D7%9D%20%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F%2C%20%D7%9B%D7%9E%D7%94%20%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%95%20%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%20%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%91%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA%3F&f9=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9C%D7%99%D7%93%20%D7%9E%D7%99%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%9C%D7%A9%D7%91%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%3F&f10=type%3CD%3Eradio%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%95%D7%91%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91%2C%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%90%D7%94&f11=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91%20%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%95%D7%91%20&f13=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA