מעוף פלוס

אירוע לדוגמה

מועד התחלה: יום חמישי , 14/10/2021 , 11:00
מועד סיום: יום חמישי , 14/10/2021 , 11:00
מקום האירוע: חד"א
date=08.04.2022&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f5=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%94