מעוף פלוס
חסר רכיב

בית האריזה

25/04/2021

מ


מנהל: איציק אלישע

בצוות: הדס מקנלי, עומר הייב, רם ששון


  • בית האריזה מספק שירותי מיון, אריזה, קירור, לוגיסטיקה ושיווק למטע, לאבוקדו ולגד"ש של הקיבוץ
  • בית האריזה מכוון לייצוא והוא קיבל הסמכה של מפעל מזון בתקן בין-לאומי גלובל ג'אפ, תקן המעיד על תוצרת מפוקחת המתאימה לסטנדרטים האירופאיים
  • בית האריזה משמש תחנת מעבר ומשלוחים של פרי הנארז בשדה על ידי הקוטפים ונמכר לשווקים הסיטונאיים בארץ
  • אומדן שנתי של כמות הפרי המטופל בבית האריזה: 1200 טון אבוקדו, 600 טון שזיף, 450 טון משמש, 400 טון רימון, 30 טון אפרסמון, 30 טון גויאבה, 20 טון אפרסק
  • ומעט היסטוריה, בשנות השלושים של המאה העשרים, ניטעו בקיבוץ מטע תפוחים ופרדס, במקום שבו נמצא היום הדשא המרכזי, ואריזת הפרי נעשתה אז בסככה ניידת. בתחילת שנות הארבעים, החלו הנטיעות בשטחי 'המטע הזקן' מצפון ליישוב, היות שטרקטורים ועגלות לא היו עדיין, העבירו את סככת האריזה מחלקה לחלקה כדי להקל על הובלת הפרי שנקטף אל שולחנות המיון


חסר רכיב