מעוף פלוס
חסר רכיב

מרפאה

יום א – 
 פתוח             08:00–16:00 
קבלת רופא     13:10–15:50
בדיקות דם      08:00–08:30
קבלת אחות     08:00–16:00
     שירותי משרד  08:00–12:00     
             
 יום ב – 
פתוח             13:00–19:00
קבלת אחות    13:00–19:00
קבלת רופא     15:40–18:50

יום ג – 
 פתוח             08:00–13:00 
בדיקות דם      08:00–08:30
קבלת אחות    08:00–13:00
  שירותי משרד  08:00–12:00  

כללית חצור:  04-6869222
כללית קריית שמונה: 04-6958800
חסר רכיב