מעוף פלוס

אסיפה כללית איילת השחר

מועד התחלה: יום שלישי , 01/02/2022 , 19:00
מועד סיום: יום שלישי , 01/02/2022 , 20:00
מקום האירוע: במועדון
אסיפה כללית קיבוץ איילת השחר
תתקיים ביום שלישי 25/01/2022 במועדון

על סדר היום:
1. בחירת יושב ראש ומזכיר אסיפה
2. הצגה ואישור תקציב הקיבוץ לשנת 2022 - עסקים וקהילה
התקציב יוצג באסיפה.
עותק קשיח אפשר לקבל במזכירות
האסיפה תדודר בשידור חי בערוץ הפנימי


date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D