קבצים

https://www.ayelet.org.il/media/sal/pages/382/f39_חוזה להדפסה תשפב גנונים.docx