מעוף פלוס

מה קורה לי כשקורה לי

מועד התחלה: יום ראשון , 27/03/2022 , 20:00
מועד סיום: יום ראשון , 27/03/2022 , 22:00
מקום האירוע: במנדלה

מצורף קישור להזמנת כרטיס במחיר 70 ₪ https://meshulam.co.il/s/30dca977-7b61-e9f9-4ffe-f9d6e76ebe1d קישור לכרטיס זוגי במחיר 120 ₪ https://meshulam.co.il/s/18c47799-5607-015e-5d6e-57975b004887date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D