קבצים

https://www.ayelet.org.il/media/sal/pages/424/f39_תכנית אפריל 22 מרכז צעיר.pdf