מעוף פלוס
חסר רכיב

קבלת שבת בהשתתפות הפלטים מאוקראינה

קבלת שבת מיוחדת בהשתתפות הפליטים מאוקראינה

קבלת שבת מיוחדת בהשתתפות הפליטים מאוקראינה
חסר רכיב