מעוף פלוס

חזרות הגברה לפסח בחדר האוכל

מועד התחלה: יום חמישי , 14/04/2022 , 16:15
מועד סיום: יום חמישי , 14/04/2022 , 21:00
מקום האירוע: חדרוכל
16:15 מקהלת הילדים (וההורים)
17:45 ברהלה ויורם דורה
18:00 מקהלת החברים
18:45 יורם דורה ודיתה עילם
19:45 רון בן יוסף
20:00 נעה חורין ואסתר קליין
20:15 ליהי חי

date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D