מעוף פלוס

חידון עצמאות

מועד התחלה: יום רביעי , 04/05/2022 , 20:00
מועד סיום: יום שישי , 20/05/2022 , 17:00
מקום האירוע: איילת השחר

לחץ על 'הרשמה' וצא לדרך!
אחרי שענית על כל השאלות לחץ שוב על 'הרשמה'
בהצלחה!

date=20%2F05%2F2022&type=hide&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%9E%D7%9C%D7%90%20%D7%95%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F&voptions=%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA&f5=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E1.%20%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%93%20%D7%90%D7%95%20%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%AA%201948%20%D7%94%D7%97%D7%99%20%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5%20%E2%80%93%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%20%D7%9E%D7%9E%D7%A0%D7%95%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%9E%D7%94%20%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%94%20%D7%9B%D7%90%D7%9F%3A&f6=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E2.%D7%90.%20%D7%9B%D7%9E%D7%94%20%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5%20%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%A9%D7%9D%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%3F&f7=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E2.%D7%91.%20%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%90%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94%D7%9D&f8=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E3.%20%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%20%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%A9%D7%A7%D7%A8%D7%94%20%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA%201948%20%D7%91%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%A8&f9=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E4.%D7%90.%20%D7%90%D7%99%D7%9A%20%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%95%20%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%22%D7%97%3B%201948%3B%20%D7%91%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%A8%3F%20(%D7%A9%D7%A0%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%20%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%AA%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%A9%D7%91%D7%94%20%D7%A0%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%20%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%90'%3B%20%D7%9B-6%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8%20%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA%D7%9D)&f10=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E4.%D7%91.%20%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%AA%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%20%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%93%D7%95%D7%90%D7%A8%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%94%20%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%20(%D7%A8%D7%A7%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D)&f11=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E5.%20%D7%90%D7%AA%D7%A8%204%20%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%A9%D7%9E%D7%9D%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%20%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9C%20%D7%9C%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA%203%20%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%99.%D7%A9.%D7%A8.%D7%90.%D7%9C.%20%D7%92%D7%A9%20%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%9D%3B%20%D7%94%D7%A6%D7%92%20%D7%90%D7%AA%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%9A%3B%20%D7%95%D7%90%D7%97%D7%9C%20%D7%9C%D7%94%D7%9D%20%D7%97%D7%92%20%D7%A9%D7%9E%D7%97.%20%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%9B%D7%90%D7%9F%20%D7%90%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%AA%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%94%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%A9%D7%9C%D7%94%D7%9D%20(%D7%90%D7%95%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%9D).%20%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%91%3B%20%D7%94%D7%90%D7%97%20%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%20%D7%99%D7%95%D7%93%D7%A2%20%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%91%D7%95%D7%93%D7%A7%20%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA&f13=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E6.%20%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%9D%2010%20%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5%20%E2%80%93%20%D7%A9%D7%A9%D7%9E%D7%9D%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%20%D7%90%D7%95%20%D7%A9%D7%9D%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%9D%20%D7%94%D7%95%D7%90%20%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A6%D7%9E%D7%97%20%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%97%20%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%E2%80%93%20%D7%90%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%20%D7%A4%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%95%20%D7%94%D7%A6%D7%9E%D7%97&f14=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E7.%20%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%94%D7%93%D7%A9%D7%90%20%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%20%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA%20%E2%80%93%20%D7%97%D7%A4%D7%A9%20%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%9F%20%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%9D%208%20%D7%9E%D7%94%D7%9F%20%D7%9B%D7%90%D7%9F%3A&f15=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%AA%D7%A8%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F%20%E2%80%93%20%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%A9%D7%95%D7%91%20%D7%A9%D7%9D%20%D7%9E%D7%9C%D7%90%20%D7%95%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F%3B%20%D7%95%D7%9C%D7%90%20%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%97%20%D7%9C%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A5%20%D7%A9%D7%95%D7%91%20%D7%A2%D7%9C%20'%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94'%20%D7%91%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%94!