מעוף פלוס

אסיפה כללית – קרן מילואים, הנהלת עסקית ועוד

מועד התחלה: יום ראשון , 15/05/2022 , 19:00
מועד סיום: יום ראשון , 15/05/2022 , 20:00
מקום האירוע: במועדון

אסיפה כללית קיבוץ איילת השחר וקרן המילואים

תתקיים ביום ראשון – י"ד בניסן 15.5.2022

בשעה 19:00 - במועדון !!על סדר היום:

1.              בחירת יו"ר ומזכיר אסיפה.

2.           פתיחת מגירה בקרן מילואים לבנים נסמכים – מצורף ההצעה לתקנון לפתיחת המגירה בקרן מילואים תישלח למיילים או ניתן לקבל עותק קישח במזכירות.

3.           הצגת מועמדות רבקה זמיר להנהלה עסקית במקום קלוד בן שושן שהודיע על רצונו לסיים.

                                       

                                        נתראה,

 

                                        דנה יוסף                         יובל נעמני

מנהלת קהילה                 יו"ר הקיבוץ


date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D