מעוף פלוס

מכתב הורים לחופש וחתימה על הצהרת בריאות

מועד התחלה: יום שני , 06/06/2022 , 12:00
מועד סיום: יום שני , 06/06/2022 , 13:05
מקום האירוע:
להורים שלום,

כמו בכל חופש גדול, גם השנה תופעל קייטנה בוואדי לילדי כיתות א–ו,

תכנית הפעילות של כל מרכז לאחר סיום הקייטנה, תשלח אליכם בהקדם.

מצורף מכתב להורים לקראת החופש הגדול, אנא קראו אותו בעיון,

והצהרת בריאות שהחתימה עליה השנה תיעשה בצורה דיגיטלית בלחיצה על כפתור הרשמה המופיע מטה,

שימו לב, החתימה על הצהרת הבריאות נוחה וידידותית יותר מהמחשב ולא מהטלפון הנייד,

אתם מוזמנים לפנות בכל עניין לרינת, למדריכים במרכזים ולמנהלי הקייטנה,

בברכת חופש נעים ובטוח,
צוות הבלתי פורמלי
 
לנוחותכם, ההרשמה לקייטנה תופיע בתקופה הקרובה בחדשות הרצות ובכתבת השער באתר הקיבוץ
date=30%2F07%2F2022&type=hide&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D&voptions=%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA%2C%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA%20%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%9D&f5=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E1.%20%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%94%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%9D%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f6=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E2.%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%94%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%9D%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f7=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E3.%20%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9A%20(%D7%99%D7%A9%20%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%90%20%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%94%20%D7%A0%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%AA%20%D7%9C%D7%9B%D7%9C%20%D7%99%D7%9C%D7%93)%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f8=type%3CD%3Eselect%3CD%3Etitle%3CD%3E4.%20%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%90%E2%80%93%D7%91%2C%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%92%E2%80%93%D7%93%2C%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%94%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%20%D7%94%E2%80%93%D7%95%2C%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%96%E2%80%93%D7%98%2C%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%AA%20%D7%99%E2%80%93%D7%99%D7%91&f9=type%3CD%3Eselect%3CD%3Etitle%3CD%3E5.%20%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%99%D7%94%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%99%D7%95%D7%93%D7%A2%20%D7%9C%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%AA%2C%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%95%20%D7%99%D7%95%D7%93%D7%A2%20%D7%9C%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%AA&f10=type%3CD%3Echeckbox%3CD%3Etitle%3CD%3E6.%20%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%90.%20%D7%9C%D7%90%20%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2%20%D7%9C%D7%99%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99%2F%D7%9E%D7%91%D7%AA%D7%99%20%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A3%20%D7%91%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%94%20%D7%90%D7%95%20%D7%91%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94.%2C%D7%91.%20%D7%99%D7%A9%20%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%90%D7%95%20%D7%91%D7%AA%D7%99%20%D7%99%D7%A9%20%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%94%20%D7%90%D7%95%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%A9%D7%AA%20%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%94%20%D7%90%D7%95%20%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94.%2C&f11=type%3CD%3Echeckbox%3CD%3Etitle%3CD%3E7.%20%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%95%20%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA.%20%D7%91%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%95%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%9A%20%D7%99%D7%A9%20%D7%A7%D7%95%D7%A9%D7%99%20%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A3%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%99%D7%94%2C%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%2C%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%2C%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%9D%2C%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%20%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%99%2C%D7%A8%D7%99%D7%A6%D7%94%2C%D7%90%D7%97%D7%A8%2C&f13=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E8.%20%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%20%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A9%D7%99%20%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A3%20%D7%91%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA&f14=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E9.%20%D7%99%D7%A9%20%D7%9C%D7%A6%D7%A8%D7%A3%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D%2C%20%D7%A4%D7%A8%D7%98%20%D7%90%D7%AA%20%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%9D&f15=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E10.%20%D7%90%D7%9D%20%D7%91%D7%A0%D7%9A%20%D7%90%D7%95%20%D7%91%D7%AA%D7%9A%20%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%99%2C%20%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%AA%20%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94%20%D7%95%D7%90%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F%20%D7%94%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C&f16=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E11.%20%D7%90%D7%9D%20%D7%91%D7%A0%D7%9A%20%D7%90%D7%95%20%D7%91%D7%AA%D7%9A%20%D7%A0%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%93%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%20%D7%9B%D7%92%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%A7%2C%20%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%A3%20%D7%90%D7%95%20%D7%90%D7%97%D7%A8%2C%20%D7%90%D7%A0%D7%90%20%D7%A4%D7%A8%D7%98%3A

מסמכים מצורפים

מכתב הורים לחופש 2022.pdf