מעוף פלוס
חסר רכיב

מחנה צופי, מואנה, כיתות ה–ו, 4/8–2
מסמכים מצורפים

מחנה 1.jpeg
מחנה 2.jpeg
חסר רכיב