מעוף פלוס

שנה לפטירתו של זהר בר-נץ

מועד התחלה: יום שישי , 09/09/2022 , 10:30
מועד סיום: יום שישי , 09/09/2022 , 11:30
מקום האירוע: בבית העלמין
ביום שישי ה 9/9 ניפגש בשעה 10:30 בבית העלמין,
ביום השנה לפטירתו של זהר בר-נץ ז"ל.
המשפחה

date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D