אסף דותן
תאריך לידה
13/4/1941
תאריך פטירה
26/12/1960
אסף דותן
נולד בי"ח בניסן תש"א 13.4.1941 בבית השיטה
נפל במילוי תפקידו ב- ז' בטבת תשכ"א 26.12.1960 על סף סיומו של קורס הקצינים בו השתתף.

אסף, בנם של אירמה ואריה נולד ביום י"ח בניסן תש"א (13.4.1941) בבית-השיטה.
עם הפילוג בתנועה הקיבוצית (1951) עברה המשפחה לאיילת-השחר. כאן סיים אסף את לימודיו בתיכון, לאחר שחזר עם משפחתו משליחות ציונית באנגליה. עם סיום לימודיו התגייס לשנת שירות בתנועת "הנוער העובד". כמדריך בתנועה היה אהוב מאוד על חניכיו שהעריצוהו בכל מאודם. יפה-נפש היה, מסור להוריו וחבר אהוב ונאמן למשקו ולחבריו.

אסף התגייס לצה"ל באוגוסט 1959. היה דוגמה לרבים במשימות השונות.
נפל בשעת מילוי תפקידו ביום ז' בטבת תשכ"א (26.12.1960).  
הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות באיילת-השחר.  

נכתב עליו בחוברת הזיכרון "בזכותם": 
שתיל רענן שבו היו כל הנתונים להתפתח לאילן מושרש ומניב פירות ברוכים.
"ראינו בך בן טוב, היית דוגמה לרבים במשימות", אמר מפקדו על קברו הרענן. רק ימים מספר לפני נפלו, נערכו תוכניות במשק לקראת שובו והשתלבותו בבית לעת שיחרורו מהצבא אבל... הוא לא חזר. אביו שהספידו, לא התריע ולא קבל ורק אמר למפקדים: "שמרו על הבנים ביתר שאת. אל יהיו לנו הורים שכולים כתוצאה מתאונות".

אסף היה רק בראשית דרכו, כשהוא נושא עימו ברכה לעם, לארץ שכה אהב ולחברה שהיה כה מעורה בה. הוא רק התחיל לפתח את אישיותו ועשה הכל כדי להימנע מלהתעלות על כל אדם ועל חבריו בכלל אלו. לא מעט התלבט עם עצמו עד שהחליט לצאת לקורס קצינים, כי קשה היה עליו להיפרד מחבריו ליחידה, שאיתם עשה כברת-דרך ארוכה וקשה ושהיו יקרים לו כנפשו. והנה, על סף הסיום המוצלח של אותו קורס נפל, בטרם הגיע לעשרים אביבים

הדלקת נר זיכרון