אסתרקה סנדישב
תאריך לידה
10/6/1932
תאריך פטירה
10/6/1948
אסתר (אסתר'קה) סנדישב
נולדה בתל-אביב ב- ו' בסיוון תרצ"ב, 10.6.1932
נפלה במלחמת השחרור באיילת השחר ב- ג' סיוון תש"ח, 10.6.1948

אסתר'קה בת הניה ומשה, נולדה בתל-אביב.
בהיותה בת שש נתייתמה מאביה, אשר נפל בשעת מילוי תפקידו כנוטר בהגנה על תל-אביב בשנת 1938, בתקופת מאורעות-הדמים תרצ"ו – תרצ"ט. 
האם עברה עם ילדיה לאיילת-השחר. כאן גדלה אסתר'קה, למדה למדה בכיתות-ההמשך בבית-הספר, ויחד עם כל בני הקיבוץ השתייכה לתנועת "הנוער העובד".

בימי מלחמת העצמאות וההתקפות על הקיבוץ, שימשה קשרית בין העמדות.
ביום ג' בסיוון, תש"ח, 10.6.1948, בגבור התקפות האויב על המשק, כאשר חוטי הטלפון נקרעו, יצאה להעביר פקודה לעמדה קיצונית. 
בשעת מילוי תפקידה זה, נפלה בעת הפצצה אווירית – והיא אך זה הגיעה לגיל 16.

היה זה אחד הימים הקודרים והאפורים במלחמה כאן. נפלה הילדה בהירת השיער וחומת העיניים. הילדה העליזה שצחוקה מתגלגל למרחקים.

הובאה למנוחת-עולמים בבית-הקברות באיילת-השחר.הדלקת נר זיכרון