נחום (זקימוביץ) זכאי
תאריך לידה
4/9/1911
תאריך פטירה
30/4/1952
נחום (זקימוביץ) זכאי
נולד ב- י"א באלול תרע"א, 4.9.1911 בפולין
נספה בעת מילוי תפקידו כמא"ז המקום ביום חג העצמאות ב- ה' באייר תשי"ב, 30.4.1952

נחום זכאי, בנם של זאב ורבקה, נולד ביום י"א באלול תרע"א (4.9.1911) בגוניונד (מחוז ביאליסטוק) שבפולין. 
מילדותו קיבל חינוך עברי מובהק – ראשיתו ב"חדר" והמשכו בבית-ספר "תרבות". בנעוריו היה פעיל בתנועת "החלוץ הצעיר" ולאחר מכן בקיבוץ ההכשרה "שחריה". בשנת 1929 עלה לארץ והצטרף לקיבוץ המאוחד: מתחילה היה בפלוגת "הרצליה" ולבסוף, בשנת 1930 השתקע באיילת-השחר. פה התקשר עם חברתו ובנה את קן משפחתו. העלה את אחותו מן הגולה. ב-1935 נולד בנו בכורו, נמרוד. 

במשק עבד בעבודות שונות, לרוב איפה שהיה הצורך הדחוף ביותר. בשנים הראשונות בפלחה, ולסירוגין עם הטרקטור בעבודות חוץ. אחד מתפקידיו במשק היה עריכת היומן של איילת-השחר ובתפקיד זה שימש שנים רבות. בימי מצוקה לקיבוץ יצא בשליחות לעבודת-חוץ ובנדודיו הגיע גם לסוריה ולבנון. במשך כל שנות היותו בארץ הייתה עבודתו היום-יומית משולבת בפעולות "ההגנה". בשנות המאורעות השתתף בפלוגות פו"ש.

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה תבע את זכותו להתנדב לבריגדה, וכשזה לא ניתן התמסר לענייני הרכש. ב- 4 לאפריל 1943 נערך חיפוש בביתו ע"י הבולשת הבריטית, ונחום עמד להיאסר. חברי הקיבוץ ואנשי הפלמ"ח במקום, הצליחו להוציאו מידיהם וכעבור כמה ימים נאלץ לעזוב את הבית. נחום היה בגלות למעלה משנה, וסבל רב נגרם לו ולמשפחתו. בחזרו הבייתה נכנס לעבודה בפרדס.
נחום נטה לעינייני סיפרות, כתב סיפורים לילדים, שפורסמו בתוספת השבועית לילדים של "על המשמר". כן היה כתבו של העיתון היומי "על המשמר". הוא שלח ידו גם בכתיבת רשימות ושירים, אבל בזמן החיפוש בביתו הושמד חלק ניכר מכתב-היד שלו.

עם קום המדינה שירת בצה"ל כרב-סמל פלוגתי ולאחר מכן כקצין-תרבות. בתפקיד זה נפגש עם עולים צעירים, בייחוד מארצות המזרח ועזר להיקלטותם בארץ ובצבא. בשובו למשק עסק בהדרכת הנוער בקיבוץ ומסוף שנת 1951 היה המא"ז במשק. השתתף בקורס קצינים ונשא דרגת סגן משנה.

ביום העצמאות (ה' באייר) תשי"ב (30.4.1952) בשעת מילוי תפקידו נפל והובא למנוחת עולמים בבית-הקברות באיילת-השחר. 
הניח אישה וארבעה ילדים. הדלקת נר זיכרון